top of page

Dokumentation af fjernelse af svovlbrinte og fedt mv. ved hjælp af bakterier

 

Konklusion

I nedenstående bilag er med 56 eksempler fra udlandet og 3 fra Danmark på mere end 200 siders bilag dokumenteret, at tilsætning af særlige, naturligt forekommende bakterier produceret af Ecological Laboratories Ltd. i praksis og konkret løser problemer ved bl.a. at fjerne svovlbrinte og fedt i ledninger og pumpebrønde. Desuden er processer og teori bag præsenteret.

 

Indledning

Fjernelse af svovlbrinte fra spildevandsledninger og tilhørende tekniske anlæg ved hjælp af bakterier har været anvendt i adskillige år i udlandet. I dette notat med tilhørende bilag med faglige notater og artikler redegør for virkemåde. Desuden dokumenteres metodens egnethed med konkrete eksempler fra den praktiske verden: her er eksempler på resultater med metoden til løsning af problemer med svovlbrinte i spildevandsledninger og pumpebrønde fra flere lande. En løsning inspireret fra USA med tilsætning af en særlig udviklet blanding af bakterier i spildevandsledninger viser positive og overbevisende resultater også i danske spildevandsledninger. Indholdet af svovlbrinte blev hurtigt reduceret væsentligt og lugten forsvandt efter få dages tilsætning.  Tilsvarende løses problemer med fedt i pumpebrønde og septiktanke.  

 

Baggrund

Svovlbrinte kan udvikles i spildevandstekniske anlæg og er farlig for mennesker. Svovlbrinte er derfor et potentielt arbejdsmiljøproblem for alle, der arbejder med ledningerne og anlæggene. Desuden giver svovlbrinten anledning til udvikling af svovlsyre, der accelererer korrosion af ledninger, pumpestationer og anden installation, og dermed reducerer anlæggenes levetid. Endelig er svovlbrinte – og især den stinkende lugt - nogle steder til stor gene og ulempe for de mennesker, der bor, arbejder eller færdes i ramte områder.

 

Brancheorganisationen DANVA udarbejdede i 2018 en undersøgelse, der viser, at 95 % af de adspurgte forsyningsselskaber i Danmark oplever problemer med svovlbrinte. Derfor er forsyningsselskaberne på udkig efter løsninger på svovlbrinte-problemet.

 

Metoden med bakterier udnytter naturlige processer i vandmiljøet. Metoden er miljøvenlig, bæredygtig og ufarlig. Der er tale om et produkt bestående af rent vand tilsat en række naturligt forekommende bakterier uden kemi, tilsætningsstoffer, genmodifikation eller andet. Bakterieblandingen indeholder ingen patogener og er ikke farlig for hverken mennesker, dyr eller planter.

 

Produktet er løbende udviklet over ca. 40 år. Oplysninger om metoden kan findes på producentens hjemmeside www.ecologicallabs.com.

 

Ecological Laboratories Inc. er - som det fremgår af firmaets hjemmeside - en stor og seriøs virksomhed, som har udviklet og arbejdet med disse miljøvenlige produkter til vandrensning mv. siden 1976, og som sælger til mange forskellige lande. 

Processer og teori bag løsningen med bakterieblanding

Eksempler på faglige baggrund for metoden er beskrevet i vedhæftede bilag:

 • Microbe-Lift Novel Technology – teknisk notat fra 2020 (“Explanation by Doug_Dent_Bio-process.pdf”).

 • Microbe-Lift: H2S Control Humic Based Technology - se især de to sidste afsnit om Sulfur Bacteria i ”08.H2S Control Human Based Technology.pdf”.

 • Use of Photosynthetic Bacteria for Hydrogen Sulfide Removal from Anerobic Waste Treatment Effluent. Paper in Water Res., Vol. 17, No. 5, pp. 579 587, 1983 by H.A. Kobayashi, M. Stenstrom and R.A. Mah. (“12. UseofPhotosyntheticBacteria marked.pdf”).

 

Her er et eksempel på et laboratorieforsøg, der dokumenterer fjernelse af svovlbrinte og ammoniak ved brug af produktet ”IND”:

 • Performance Test by Wellab. Removal of Hydrogen Sulphide and Ammonia of Liquid Deodorant IND. Test report, January 2008 (“Removal of H2S and NH3with IND.pdf”).

 

Her er et eksempel på artikel om relevant bakterie - Rhodopseudomonas palustris – der indgår i blanding til omsætning af svovlbrinte:  

 • Use of Rhodopseudomonas palustris P1 stimulated growth be fermented pineapple extract to treat latex rubber sheet wastewater to obtain single cell protein. Paper in Annals of Microbiolology (2014) 64:1021-1032 by N. Kornochalert, D. Kantachote, S. Chaiprapat and S. Techkarnjanaruk.

 

Konkrete eksempler fra spildevandstekniske anlæg med løsning ved hjælp af bakterieblanding

I udlandet er der mange spildevandsanlæg og -ledninger, hvor problemer med svovlbrinte, fedt mv. løses af driftsfolkene ved tilsætning af bakterieblandinger fra Ecological Laboratories:

 • I vedhæftede “Wastewater_combined_041918.pdf” findes 15 cases udførligt beskrevet på 112 sider med eksempler fra USA, Holland, Israel og en håndfuld andre lande.

 • I vedhæftede ”Cases industrial Wastewater.pdf” er på 80 sider beskrevet 25 cases.

 • I vedhæftede “Septic System.pdf” er præsenteret 14 cases med løsning af problemer i septiktanke.

 • I vedhæftede power point presentation “Cases_Kerman and Fresno.pdf” er eksempler med fotos fra spildevandsledninger og pumpestationer i to bysamfund: City of Kerman med 14.000 indbyggere og den noget større by Fresno med ca. 500.000 indbyggere. 

 

Metodens effektivitet og brugbarhed i praksis er også dokumenteret under danske forhold. Sammen med Aarhus Vand A/S har firmaet microbes.dk evalueret metoden med tilsætning af et konsortium af bakterier til reduktion af svovlbrinte og fedt mv. i spildevandsledninger og pumpebrønde ved tre forskellige lokaliteter i Aarhus Vands forsyningsområde: et projekt i en stor spildevandsledning i Jægergårdsgade til fjernelse af svovlbrinte og to projekter i pumpebrønde ved restauranter til fjernelse af fedt mv. De tre projekter har i lighed med de 56 ovenfor nævnte cases fra udlandet givet positive og hurtige resultater. Her er resultaterne beskrevet:

 • I vedhæftede notat: ”Evaluering Aarhus Vand AS.pdf”

 • I vedhæftede artikel i Ingeniørens tillæg Watertech: ”WATERTECHartikelBakterierSvovlbrintereduktionMarts20.pdf”

 • ”Bakterier skaber balance i kloakker og søer”. Artikel i DANVA’s blad Dansk Vand. (”DANVA 5 oktober 2020 side 48 og 49.png”.

 

Flere oplysninger

Firmaet microbes.dk har et fagligt netværk med andre fagfolk og brugere af produktet. Dette omfatter også laboratoriefolk og mikrobiologer hos producenten samt fagfolk, der arbejder med spildevand i dagligdagen. Direktør i det danske firma microbes.dk, Poul Hauberg-Jensen, har i 12 år arbejdet med metoden i udlandet, og han er nu i gang med - efter at være flyttet tilbage til Danmark – at introducere metoden her i landet.

Tv-indslag og videoer
Referencer og dokumentation
Artikler
DR TV Avisen

2. Juli 2018 - 18:30 - TV AVISEN med sporten

Tv2 Østjylland

7. August 2018 - 19:30 - TV2 Østjylland

tv2 oj.jpeg
Tv2 Øst

Tv2 Øst

Afspil video
Natur og Miljø i Aarhus

Video fra facebooksiden "Natur & Miljø i Aarhus". Link til opslaget med videoen her:

 • Facebook Social Icon