top of page

Hvem er vi?

IMG_0673.JPG

Poul Hauberg-Jensen

Stifter af microbes.dk. Har arbejdet som entreprenør med pleje og vedligeholdelse af vandløb og søer i Danmark og Polen. Har udviklet udstyr til miljøvenlig vedligeholdelse. Desuden arbejdet som direktør for firma med anlæg og pleje af grønne områder og golfbaner i udlandet. Har herfra 12 års praktisk erfaring med metoden med de pågældende bakterier til rensning af søer og vandhuller. Begyndte i 2016 at introducere metoden på det danske marked gennem microbes.dk, hvor han i dag er partner og direktør.

microbes.dk leverer produkter, der er løbende udviklet og forbedret over ca. 40 år baseret på naturens egne processer helt uden kemi, giftstoffer eller genmodifikation.

 

Vores ydelser med at tilsætte bakterier til søer, gadekær, vandhuller og fiskedamme er i mange tilfælde et bæredygtigt alternativ til traditionelle oppumpnings- og rensemetoder. Tilsætning af bakterier er i forhold til traditionelle metoder både klimavenligt og attraktivt rent prismæssigt.

 

Baseret på en besigtigelse af vandområdet, dets størrelse og tilstand  kan microbes.dk udarbejde et konkret tilbud indeholdende tilsætningsplan, tidsplan, bakterier og praktisk arbejde. Lokale ønsker og behov kan indarbejdes.   

 

Til spildevandssystemer leverer vi produkter, der enkelt og effektivt fjerner dårlig lugt, fjerner fedtaflejringer og modvirker korrosion på grund af svovlbrinte. Bundslam i forsinkelsesbassiner kan omsættes af bakterierne, som også gør kål på spildevandslugten ved bassinerne..

 

Vores produkter med bakterier til planteavl går ind og booster processerne i planten både over jorden i forhold til fotosyntesen og under jorden i plantens rodsystem. Forskning og praktiske erfaringer fra flere lande påviser, at forskellige afgrøder giver et væsentligt større udbytte med denne metode. Produkterne er godkendt til brug i økologisk jordbrug.

 

microbes.dk anvender naturens løsninger til vand og planteavl. Ved at anvende ydelser og produkter fra microbes.dk er du også med til at gøre en positiv forskel for dit vandområde, din planteavl og for miljøet.

microbes.dk

bottom of page