top of page

Landbrug og gødning

Til at fjerne dårlig lugt i stalde, ammonium og gyllebeholdere anbefales at anvende Microbe-Lift Industrial SA. Kontakt microbes.dk for mængde mv. samt et pristilbud.

Bakterierne i Quantum VSC er opformeret til planteavl går ind og booster processerne i planten både over jorden i forhold til fotosyntesen og under jorden i plantens rodsystem. Forskning og praktiske erfaringer fra flere lande dokumenterer, at afgrøderne giver et væsentligt større udbytte med denne metode.

bottom of page