top of page

Søer og forsinkelsesbassiner

Vores ydelse med tilsætning af bakterier til søer, gadekær, vandhuller og forsinkelsesbassiner er i mange tilfælde et bæredygtigt alternativ til traditionelle oppumpnings- og rensemetoder. Tilsætning af bakterier er i forhold til traditionelle metoder væsentligt mere klimavenligt og økonomisk attraktivt.

 

På baggrund af en besigtigelse af vandområdet samt oplysninger om størrelse og tilstand  kan microbes.dk udarbejde et konkret tilbud indeholdende tilsætningsplan, tidsplan, bakterier og praktisk arbejde med tilsætningen. Ejeren af søen (kommune, spildevandsselskab eller privat lodsejer) deltager ofte i denne indledende besigtigelse.  Sammen med kunden kan lokale behov tilgodeses og ønsker/hensyn indarbejdes.

 

For små vandområder er der også mulighed for - efter at microbes.dk har foretaget den første tilsætning - at lodsejeren selv kan stå for de efterfølgende tilsætninger efter en instruktion, hvorved den samlede pris bliver billigere.

IMG_1351.jpg
IMG_1343.jpg

Gammel Estrup

Før

Skimming_GlEstrup.jpg

Efter

SkimmingFør.JPG

Forstbotanisk have

3. Juni 18

22_6 Forstbotanisk IMG_3197_redigerede_r

8. September 18

25_9 ForstbotaniskIMG_0988_redigerede.jp

Sø i Østjylland hos landmand - Start 2018

Før første tilsætning

sølandmandfør.png

3 måneder efter første tilsætning

sølandmandefter.png

Sø i Sønderjylland ved landmand

3. juni 2017 - før

søsønderjyllandfør.png

13. september 2017 - efter

søsønderjyllandefter.png

Sø ved stadion i Aarhus

8-10 cm af bundslammet var forsvundet kun 4 måneder efter tilsætning. Stanken af svovlbrinte forsvandt efter få dage

belæg.png
sø.png

Dokumentation af forøget vandvolumen efter tilsætning af Microbe-Lift

bottom of page