Søer og forsinkelsesbassiner

Vores ydelse med tilsætning af bakterier til søer, gadekær, vandhuller og forsinkelsesbassiner er i mange tilfælde et bæredygtigt alternativ til traditionelle oppumpnings- og rensemetoder. Tilsætning af bakterier er i forhold til traditionelle metoder væsentligt mere klimavenligt og økonomisk attraktivt.

 

På baggrund af en besigtigelse af vandområdet samt oplysninger om størrelse og tilstand  kan microbes.dk udarbejde et konkret tilbud indeholdende tilsætningsplan, tidsplan, bakterier og praktisk arbejde med tilsætningen. Ejeren af søen (kommune, spildevandsselskab eller privat lodsejer) deltager ofte i denne indledende besigtigelse.  Sammen med kunden kan lokale behov tilgodeses og ønsker/hensyn indarbejdes.

 

For små vandområder er der også mulighed for - efter at microbes.dk har foretaget den første tilsætning - at lodsejeren selv kan stå for de efterfølgende tilsætninger efter en instruktion, hvorved den samlede pris bliver billigere.

Gammel Estrup

Før

Efter

Forstbotanisk have

3. Juni 18

8. September 18

Sø i Østjylland hos landmand - Start 2018

Før første tilsætning

3 måneder efter første tilsætning

Sø i Sønderjylland ved landmand

3. juni 2017 - før

13. september 2017 - efter

Sø ved stadion i Aarhus

8-10 cm af bundslammet var forsvundet kun 4 måneder efter tilsætning. Stanken af svovlbrinte forsvandt efter få dage

Dokumentation af forøget vandvolumen efter tilsætning af Microbe-Lift

© microbes.dk

Poul Hauberg-Jensen

20 66 80 00

Mogens Bjørn Nielsen

30 39 76 77