top of page

Sørensning

Vores bakterier omsætter og fjerner svovlbrinte i kloakker

Til spildevandsforsyninger har vi siden 2019 leveret bakterie-blandinger, der enkelt og effektivt fjerner dårlig spildevandslugt. Bakterierne omsætter svovlbrinte og er dermed aktivt med til at forebygge, at rørene korroderer på grund af svovlsyre. Bundslam og visse PAH-forbindelser samt fedtaflejringer omsættes også af bakterierne. Aflejringer i rørene fjernes og deres evne til at transportere spildevand stiger – med færre pumpeomkostninger og et bedre CO2-regnskab som sidegevinster. 

Metoden har en række fordele

Metoden er miljøvelig

Der er tale om et produkt bestående af rent vand med naturligt forekommende bakterier helt uden kemi, tilsætningsstoffer, modifikation eller andet.

Metoden er enkel at anvende

Metoden er enkel at anvende uden store indgreb i pumpebrønde eller anlæg. Efter et indledende boost holdes processen i gang ved automatisk, drypvis tilsætning.

Metoden giver hurtige og synlige resultater

”Der var en mærkbar forbedring og ingen lugtgener efter 24 timer” fortæller Bjarne Dagø, spildevands- og TV-operatør hos Aarhus Vand A/S til DANVAs blad Dansk Vand, oktober 2020. Han oplyser desuden, at bakterieblandingen kan opløse fedt i pumper og kloakker, så fedtet ikke sætter sig som propper, der er svære at fjerne. Den metode er de glade for i Aarhus Vand, som foretrækker at løse problemer med biologi og ikke kemi.

Bakterierne er sikkerhedsmæssigt vurderet på niveau BS1, som er det sikreste niveau af de fire niveauer, som bakterier risikomæssigt vurderes efter. Dette svarer sikkerhedsmæssigt til et fysiklokale i en folkeskole.  Med denne naturlige løsning kan flere problemer i spildevandsledninger løses og forebygges under betryggende arbejdsmiljøforhold.   

Metoden er godt for arbejdsmiljøet

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til en problemstrækning med svovlbrinte, fedt eller andet. Baseret på en fælles besigtigelse i marken og enkelte oplysninger fra forsyningen om ledningsdimensioner og flow udarbejder vi et pristilbud.

Her er flere informationer om virkemåde, teori samt praktiske eksempler, hvor problemer med svovlbrinte, fedt, olie og andet ”guf” løses af driftsfolkene ved at tilsætte bakterierne i ledninger, pumpestationer, septiktanke og bassiner:

Sammen med Aarhus Vands folk i marken har vi i 2021 evalueret metoden med tilsætning af et konsortium af bakterier til reduktion af svovlbrinte og fedt i spildevandsledninger og pumpebrønde ved tre forskellige lokaliteter

Artikel om fjernelse af svovlbrinte i spildevandsledning, Aarhus Vand A/S. I Ingeniørens fagtillæg Water Tech forår 2020.

​Artikel om tilsætning af bakterier til spildevandsledninger og søer

I DANVAs blad Dansk Vand

(side 48-49), oktober 2020.

Gå herefter til side 48

Screenshot 2020-10-05 at 15.36.49.png

3 sider med foreløbige resultater af praktisk forsøg fra slutningen af 2019 i gravitationsledning sammen med  Aarhus Vand A/S.

En faglig indføring på 4 sider i processer bag fjernelsen af svovlbrinte med bakterierne.

På 36 slides gennemgås teori og praksis med reduktion af svovlbrinte, fedt, olie mv. (FOG). Fotos fra pumpestationer og indefra spildevandsledninger viser konkrete eksempler fra spildevandssystemerne i byerne Kerman (14.000 indbyggere) og Fresno (530.000 indbyggere).

 

19 cases fra spildevandssystemer, hvor tilsætning af bakterier har ført til væsentlige gevinster - også reduktion af svovlbrinte – her er 112 siders dokumentation fra Europa, Asien, Afrika og Nordamerika!

25 forskellige cases på 80 sider hvor forskellige problemer i relation til spildevand løses ved tilsætning af bakterier – den sidste case med 86 % reduktion af svovlbrinte i løbet af 24 timer.

14 cases på 16 sider med bl.a. løsning af problemer med septictanke.

bottom of page